werkvormen

  • Individuele begeleiding: Dit betekent dat u individueel begeleid wordt door een klinisch psycholoog. Individuele hulpverlening betekent niet dat de context niet in rekening wordt gebracht, relevante netwerken zullen betrokken worden indien nodig.

  • Therapie: sommige begeleidingen vallen onder psychotherapie maar hulpverlening is ruimer.

  • Protocollaire behandeling: Een protocollaire behandeling is een uitgeschreven handleiding van wat het meest effectief blijkt als aanpak van een probleem. Een protocollaire behandeling beschrijft wat er gemeenschappelijk is aan verschillende goed lopende behandelingen. Verder wordt wetenschappelijk getoetst of er goede resultaten te behalen zijn met deze aanpak. Voor sommige problemen kan een protocollaire behandeling het meest aangewezen zijn.

  • Behandeling op maat: Behandeling op maat zal vooral bij meer ingewikkelde en langdurige problemen nodig blijken. Gebaseerd op onze ervaring combineren we verschillende elementen uit bestaande benaderingen aangepast aan de specifieke noden van de cliënt.
  • Recent tekende het centrum in op het eerstelijnspsychologische zorgproject. Doel is de psychologische hulpverlening bij mildere problemen makkelijker en sneller toegankelijk te maken. Meer informatie vindt u op: https://www.radar.be/elp/algemeen/ . Als u in het bezit bent van een verwijsbrief van uw arts kan u zich voor dit initiatief telefonisch aanmelden.