problematieken

In het Centrum kan u zowel met internaliserende als externaliserende problematieken terecht.

De internaliserende problemen die hier worden behandeld zijn:

 • Angstsklachten (bijv. fobie, sociale angst, overdreven piekeren, hyperventileren,…)
 • Dwanggedachten of dwanghandelingen (bijv. smetvrees, controledwang)
 • Depressieve klachten
 • Stressklachten
 • Encopresis, enuresis (broekdrukken, broekplassen, bedplassen)
 • Slaapproblemen, langdurige vermoeidheid
 • Schoolproblemen, faalangst, studiemethode, pesten of gepest worden
 • Eetstoornissen, obesitas, voedingsproblematiek
 • Identiteitsproblemen, weinig zelfvertrouwen
 • Hechtingsproblemen
 • Scheidingsproblematiek bij kinderen
 • Rouwverwerking
 • Assertiviteits probleem

De externaliserende problemen die worden behandeld zijn:

 • Sociale vaardigheidsproblemen (ook pestproblematiek)
 • Gedragsproblemen: agressiviteit, impulsiviteit, driftbuien, stelen, liegen
 • Opvoedingsproblemen: gezagsproblemen, eindeloze ruzies, onzekerheid bij ouders
 • Aandachtsproblemen/hyperactiviteit/concentratieproblemen (o.a. ADHD, ADD, NLD)
 • Zelfverwondend gedrag

 

Er zijn ook bepaalde problemen waarvoor u niet bij ons Centrum terecht kan.

 • Dit is ten eerste het stellen van de diagnose van leerstoornis of een ontwikkelingsstoornis (vb.: autismespectrumstoornis), hiervoor bestaan aparte expertisecentra.
  Wij begeleiden wel kinderen met een bredere problematiek die een ontwikkelingsstoornis (of kenmerken ervan) hebben of lijken te hebben.

 • Ook zullen we niet ingaan op een pure testing van reken- en leesniveau of een loutere IQ-bepaling.

 • Het inhoudelijk bijwerken van schoolvakken behoort ook niet tot ons werkdomein.

 • Verder doen we geen onderzoek met het oog op het opstellen van een verslag dat in een rechtszaak zal gebruikt worden (bijv. omtrent de beleving van het kind in verband met een (v)echtscheiding). Daarbij aansluitend zien we niet toe op bezoekregelingen.

 • Wanneer een verslavingsproblematiek als primaire klacht voorkomt, kan u ook niet in het Centrum terecht voor begeleiding.