doelstellingen

Het Centrum Kind en Adolescent heeft twee primaire doelstellingen.

  • Begeleiding/Therapie: De eerste doelstelling is gericht op de kwalitatieve hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun ouders. Centrum Kind & Adolescent heeft een eerstelijns- en tweedelijnswerking. Deze hulpverlening wordt continu onderworpen aan evaluaties, bijvoorbeeld op teamvergaderingen.

  • Onderzoek en onderwijs: De tweede doelstelling is gericht op het evalueren en verbeteren van reeds bestaande therapieprogramma’s of onderdelen ervan. Daarbij aansluitend wil het Centrum ook nieuwe therapieprogramma’s ontwikkelen al dan niet onder de vorm van pre-studies naar mechanismen. De programma’s hebben steeds (on)rechtsreeks betrekking op de behandeling van kinderen en adolescenten. Deze doelstelling kadert binnen de onderzoeksfunctie van het Centrum Kind & Adolescent. De kennis die wordt opgedaan wordt verwerkt binnen de Universiteit. Verschillende van onze medewerkers zijn dan ook verbonden aan Universiteit Gent.

Belangrijk om op te merken is dat ouders en/of jongeren die beroep doen op het Centrum, zich akkoord verklaren met deze doelstellingen (zie bij ‘Werking’). Gezien wij een Universitair Centrum zijn, kan dus steeds uw vrijwillige medewerking gevraagd worden om deel te nemen aan lopend onderzoek. Indien u hiermee instemt, vragen wij u steeds een schriftelijk akkoord te ondertekenen.